Een goede manier om een beeld te vormen van procesgericht werken is door het te beleven. De procesgame is een setting waarbij een groep medewerkers in een simulatieopstelling een werkproces uitvoert.


Deelnemers worden uitgedaagd om tijdens reflectierondes zowel de juiste analyse op de zich voordoende procesproblemen uit te voeren, als ook te komen met de juiste procesinterventies. Hierdoor ontstaat spelenderwijs inzicht in de procesproblemen die zich in de organisatie voordoen. Samen met de collega’s wordt geanalyseerd hoe structurele verbetering mogelijk is.

Leerdoelen

 • beleven van procesgericht werken
 • analyseren van prestatieproblemen
 • interveniëren in procesinrichting

Onderwerpen

 • interface-problematiek
 • doorlooptijdvraagstukken
 • vermogensbeslag
 • serieel en parallel produceren
 • analyseren en verbeteren

Workshop

 • processimulatie

Doelgroep

Deze module leent zich in het bijzonder voor een geheel procesteam; de verschillende functionele schakels van een werkproces.

Duur 5-8 uur

Opmerking

 • bezoek de procesgame site
 • de processimulatie is ook volledig bedrijf/processpecifiek uit te voeren.

Interesse? Training aanvragen

Trainers 4 experts

Opleidingen 28 unieke modules

Arrangementen combineren van modules

Waarom wij? in 5 antwoorden

 • Wat leer ik bij jullie?

  Wat procesmanagement is. Hoe je het toepast. Voor iedere fase van procesvolwassenheid. Zodat je zelf doorlooptijden kan verkorten, kwaliteit kan verbeteren en verspilling kan voorkomen. Weet hoe je brown papers kan maken met groepen. Procesanalyses doen. Verbeterprogramma's opzetten. En nog veel meer. Er liggen 33 modules klaar

 • Waarom jullie als trainingspartner?

  Je krijgt een ervaren consultant voor de klas. Die zelf dagelijks procesherontwerpprojecten doet bij klanten. Dus precies weet waar hij over praat. En praktijkvoorbeelden meeneemt. En dat vertaald in een krachtig leerconcept. Geen droge theorie dus maar doorleefde praktijk.

 • Welk leerconcept zit erachter?

  De leerlijnen van Kolb. Drie leerlijnen: Leren door kennis, doen en reflecteren. Iedere module heeft kennisoverdracht, een do- opdracht én een reflectie daarop. Zo blijft kennis hangen.

 • Waarom In-company?

  Toepassing naar praktijk staat centraal. Dat gaat veel beter binnen de context van de eigen organisatie. Zo kunnen we meteen doorpakken. Hoe werkt het hier? Hoe krijg je het voor elkaar?

 • Hoe werkt het ?

  We bieden 33 modules, verdeeld over 8 categorieën. Deze zijn te combineren tot een organisatie-unieke opleiding. Zo krijgt u precies wat u nodig heeft.

  Vertel ons uw opleidingsuitdaging, dan kijken we samen wat we kunnen bieden 

Volgende stap Contact