Het INK-managementmodel is het afgelopen decennium een belangrijk kader gebleken voor strategie-implementatie, organisatieontwikkeling en organisatiebesturing. Het benoemt en ordent managementaandachtsgebieden en resultaatgebieden en brengt deze met elkaar in verband.


Procesmanagement staat in het hart van het INK-managementmodel als één van de cruciale aandachtsgebieden. Kennis van de filosofie achter en de uitgangspunten van het model zijn belangrijk om het aandachtsgebied ‘management van processen’ goed te kunnen begrijpen en de samenhang te zien met andere aandachtsgebieden, zoals personeelsmanagement en leiderschap.

Leerdoelen

 • kennis verwerven van de achtergronden van het INK-managementmodel en van procesmanagement als onderdeel van dit model
 • procesmanagement kunnen plaatsen in samenhang met andere managementaandachtsgebieden.

Onderwerpen

 • ontstaansgeschiedenis EFQM- en INK-managementmodel
 • organisatiegebieden en resultaatgebieden
 • ontwikkelingsfasen
 • toepassingsmogelijkheden.

Workshop

 • kennismodule
 • oefening
 • zelfevaluatie

Naar wens uit te breiden tot een volledige cursus, inclusief het uitvoeren van een zelfevaluatie met het model.

Doelgroep

 • algemeen managers
 • afdelingsmanagers
 • stafmanagers
 • procesmanagers.

Duur 2 – 16 uur

Interesse? Training aanvragen

Trainers 4 experts

Opleidingen 28 unieke modules

Arrangementen combineren van modules

Waarom wij? in 5 antwoorden

 • Wat leer ik bij jullie?

  Wat procesmanagement is. Hoe je het toepast. Voor iedere fase van procesvolwassenheid. Zodat je zelf doorlooptijden kan verkorten, kwaliteit kan verbeteren en verspilling kan voorkomen. Weet hoe je brown papers kan maken met groepen. Procesanalyses doen. Verbeterprogramma's opzetten. En nog veel meer. Er liggen 33 modules klaar

 • Waarom jullie als trainingspartner?

  Je krijgt een ervaren consultant voor de klas. Die zelf dagelijks procesherontwerpprojecten doet bij klanten. Dus precies weet waar hij over praat. En praktijkvoorbeelden meeneemt. En dat vertaald in een krachtig leerconcept. Geen droge theorie dus maar doorleefde praktijk.

 • Welk leerconcept zit erachter?

  De leerlijnen van Kolb. Drie leerlijnen: Leren door kennis, doen en reflecteren. Iedere module heeft kennisoverdracht, een do- opdracht én een reflectie daarop. Zo blijft kennis hangen.

 • Waarom In-company?

  Toepassing naar praktijk staat centraal. Dat gaat veel beter binnen de context van de eigen organisatie. Zo kunnen we meteen doorpakken. Hoe werkt het hier? Hoe krijg je het voor elkaar?

 • Hoe werkt het ?

  We bieden 33 modules, verdeeld over 8 categorieën. Deze zijn te combineren tot een organisatie-unieke opleiding. Zo krijgt u precies wat u nodig heeft.

  Vertel ons uw opleidingsuitdaging, dan kijken we samen wat we kunnen bieden 

Volgende stap Contact