Training bij Defensie


26/11/2014

Aan BPMConsult is gevraagd een opleidingsprogramma te verzorgen dat een procesteam versterking biedt op een aantal onderdelen:

  • processen in kaart brengen
  • beoordelen huidige stavaza rond procesmanagement
  • herinrichten van processen
  • toegevoegde waarde van procesmanagement