Teun W. Hardjono

Teun is een van de grondleggers van kwaliteits- en procesmanagement in Nederland. Hij heeft bijgedragen aan zowel de totstandkoming van het EFQM-model als het INK-managementmodel. Naast hoogleraar aan de Erasmus Universiteit (leeropdracht kwaliteitsmanagement en certificatie) is hij een drijvende kracht in verschillende netwerken rondom kwaliteitsmanagement.

Teun heeft als zeer ervaren consultant een scherp analytisch vermogen ontwikkeld. Hij zet zich in voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, o.a. via CSR Academy, een web van mensen en organisaties is met een kritische blik. 

Hij publiceerde diverse bestsellers over kwaliteits- en procesmanagement. Lees meer over zijn activiteiten